Zviditeľniť neviditeľné

Získavanie údajov a informácií : 24h - opatrovateľky a opatrovatelia v Rakúsku

Alternate logo

Starostlivosť za zatvorenými dverami.

V rámci 24-hodinového opatrovania pracuje v súčasnosti v Rakúsku približne 60 000 putujúcich opatrovateliek a opatrovateľov. Starajú sa o starých a chorých ľudí , o ľudí odkázaných na pomoc. V spoločnej domácnosti s osobou, o ktorú sa starajú, sú 24 hodín denne, sedem dní v týždni, v krajine, ktorá je pre nich mnohokrát cudzia.

Pokračovanie

Autori projektu:

Spolupracovníci/partneri:

S podporou: